Информационна Кампания

Основната цел на тази дейност е чрез съвременни комуникационни канали и маркетингови
инструменти за разгласа и иновативни методи да популяризираме и разпространим важна и
полезна информация за превенция и ограничаване на агресивното поведение и езика на омраза в
общуването сред младите хора. Специфичните характеристика на целевата група изискват
използването на съвременни дигитални методи и канали за разпространение – чрез социалните
медии, информационни и популярни сайтове, платформи и др., младежите има свои авторитети в
лицето различни влогъри, блогъри, ютубъри и инфлуенсъри, на които подражават, и с които се
идентифицират и дори в голяма степен припознават.
Кампанията, която ще осъществим ще разпространи позитивни послания и информация, с които да
се подпомогне процеса по ограничаване и преодоляване на формите на агресия и насилие сред
младежта, пряката целева група на проекта. Дейността кореспондира пряко със специфичните
цели на проектното предложение, а именно провеждането на информационна кампания за
Превенция на агресията сред младите хора и повишаване социално-отговорното отношение на
обществото към проблема.
За провеждане на информационната кампания планираме следните активности:

 1. Изработване и разпространение на 3 (три) интернет банера в 5 (пет) информационни
  интернет медии;
 2. Изработване на два видео клипа (с продължителност 30 секунди) и разпространението им
  в социални мрежи и платформи (Youtube, Facebook, Twetter и др.), чрез спонсорирани постове и
  реклами, на теми:
  • Как да създадем позитивна среда
  • Толерантност, разбирателство и приемане срещу омразата
 3. Създаване на послания за ограничаване на агресията и насилието сред младежите и
  разпространението им сред целевата група, чрез иновативни подходи и популярни сред младите
  хора лица (инфлуенсъри, влогъри, блогъри и други). В дейността ще се включат известни сред
  младежите две лица инфлуенсъри, влогъри, блогъри. Критерии е ще лицата да имат свои
  последователи над 30 000 в TikTok и над 7 000 в Instagram и Facebook.
  Инфлуенсърите ще бъдат ангажирани да правят ежеседмични видеопоста и сторита в социалните
  мрежи. Участието на тези млади и известни в дигиталното общество инфлуенсъри ще допринесе
  за набиране на участници в дейностите по проекта, популяризиране целите на проекта и
  насочване вниманието на младежите към позитивното отношение, истината, толерантността,
  доверието и спорта като алтернатива на агресията и насилието сред младежите.