В Русе започват финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ навлиза във финалната фаза от своето реализиране. Всички основни събития ще се проведат през месец октомври на различни места и терени в град Русе. Спортни игри и състезания ще се проведат на 8 октомври на спортен комплекс „Ялта“ в Русе с начален час 9.00 часа. Предвидени са състезания по шест вида спорт, от които три колективни – футбол, баскетбол и волейбол и три индивидуални – бадминтон, джитбол и маратон. Основната цел на дейността е да подчертае ролята на спорта като обществена проява за преодоляване на агресията, насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепваща здравето физическа активност.

Спортните събития имат важно значение в борбата с агресията, насилието и всички видове прояви на нетърпимост и дискриминация. Това е причината в рамките на тази дейност да организираме и проведем спортни събития под наслов „Бъди активен, а не агресивен“.

Предвиждаме участие в събитието да вземат общо около 100 младежи на възраст между 15 и 29 годишна възраст. Спортното събитие ще се проведе на няколко етапа, като всеки от тях ще включва различна спортна игра. Тъй като дейността предвижда съвместно участие на младежи, групите при реализиране на игрите няма да надвишават 20 души, като всяка група ще включва участници, подбрани по възраст, както следва:

•             15-19 години

•             20 – 24 години

•             25–29 години.

На участниците ще бъдат раздадени тестета с инфо-карти за достигане на по-високо ниво на информираност и обществена ангажираност към проблемите с агресията сред младежите, както и начините за превенция и преодоляването й. С реализирането на тази дейност имаме за цел да накараме младежите да погледнат на спортните мероприятия от една различна гледна точка, а именно – като инструмент за справяне с агресията. Статистиките показват, че всеки втори младеж е бил жертва или е проявявал агресия. За да намерим правилния подход към нейното преодоляване обаче е от основно значение да използваме методи и инструменти, представляващи интерес за целевата група на проекта, която в случая е млади хора на възраст между 15 и 29 годишна възраст.