По проекта „Бъди активен, а не агресивен“ в гр. Русе, започват спортни игри по шест вида спорт 

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта.

Идентификационен номер на договора:25-00-32/19.07.2022

По проекта „Бъди активен, а не агресивен“ в гр. Русе, започват спортни игри по шест вида спорт   

В Русе продължава кампанията по представяне на обществеността на проекта „Бъди активен, а не агресивен“, който се финансира Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта. Проектът се изпълнява  от Сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони”. Част от дейностите по проекта включват организиране и провеждане на спортни състезания и игри по шест вида спорт – футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, джитбол и маратон. Надпреварата ще се проведе на спортен комплекс „Ялта“ В Русе, под наслов  „Бъди активен, а не агресивен“ от 9.00 часа. Предвиждаме участие в събитието да вземат общо около 100 младежа на възраст между 15 и 29 годишна възраст. Спортното събитие ще се проведе на няколко етапа, като всеки от тях включва различна спортна игра. Дейността предвижда съвместно участие на младежи, а групите няма да надвишават 20 души. Всяка от тях ще включва състезатели, подбрани по възраст от 15 до 29 години. На участниците ще бъдат раздадени тестета с инфо-карти изработени по проекта за достигане на по-високо ниво на информираност и обществена ангажираност към проблемите с агресията сред младежите, както и начините за превенция и преодоляването й. Спортните събития имат важно значение в борбата с агресията, насилието и всички видове прояви на нетърпимост и дискриминация. Това е причината в рамките на тази дейност да проведем спортните събития под наслов „Бъди активен, а не агресивен“.

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“

 Основната цел на проекта е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

Целта е в края на проекта е участниците да придобият умения за ограничаване и превенция на агресията сред младежите, да бъдат подпомогнати в изграждането на умения за социално отговорно поведение и справяне във враждебна или рискова среда на младите хора.