В Русе повече от 100 младежи се включиха в състезания по шест вида спорт, организирани по проекта „Бъди активен, а не агресивен“

В Русе повече от 100 младежи на възраст от 15 до 29 години участваха в спортни игри по шест вида спорт. Надпреварата се проведе на спортен комплекс „Ялта“ В Русе, под наслов  „Бъди активен, а не агресивен“. На официалното откриване на  спортните състезания и игри на участниците бе представена Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г., финансирана от Министерството на  младежта и спорта, основната цел на Проект „Бъди активен, а не агресивен“. Всички състезатели получиха тестета с инфо-карти показващи различни ситуации на агресия и начините за превенция, реакция и решаването на проблема. Преди началото на игрите за състезателите получиха и фланелки с надписи „Бъди активен, а не агресивен“. Победителите в състезанията по шестте вида спорт бяха наградени с купи и медали, осигурени от организаторите.

Основната цел на проект „Бъди активен, а не агресивен“  е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

Проект „Бъди активен, а не агресивен“ стартира на 15.07.2022 г., като реализира още една част от дейностите му, с провеждането на спроти игли и състезания под наслов „Бъди активен, а не агресивен“. В него 100 младежи взеха участие в провеждането на спортни състезания и игри по футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, джитбол и маратонно бягане.

Предстои провеждането на ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „БЪДИ АКТИВЕН, А НЕ АГРЕСИВЕН“ на 14, 15 и 16 октомври в гр. Русе. Събитието ще обхваща непосредствена работа и участие на пряката целева група в различни мероприятия: публичен дебат, концерт-хепънинг и обучителни семинари в обхвата на проблемите с агресията и насилието сред младежите.