С концерт, дискусионен форум и обучение в Русе започват финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ 

Дискусионен форум в Русе открива финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ на неправителствената организация „Дунавски инициативи за обединени региони“. Събитието ще се проведе на 14 октомври в конферентна зала 2 на русенския хотел „Рига“, а в него ще вземат участие 90 младежи на възраст между 15 и 29 години. На него младежите в свободната дискусия и в неформална обстановка ще споделят различни ситуации, проблеми, с които са се сблъсквали и чрез дебат и обсъждане да открият най-добрия начин за справяне с агресията и ограничаване проявите на насилие. Вечерта на централния площад в Русе пред откритото пространство ще се проведе концерт на популярните младежки изпълнители Момчето, Тариката  и Шунака от 19.00 часа. На 15 и 16 октомври дейностите предвидени в проекта продължават с провеждане на 3 учебни семинара на тема „Бъди активен, а не агресивен“. Целта е младите хора да бъдат запознати с проблемите на агресивното поведение и насърчаване на мерки за превенция и лечение на този проблем. Обучителните семинари ще бъдат водени от лектори с опит в работата с младежи и хора със зависимости и проблемно поведение. Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ се финансира Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта и се изпълнява  от Сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони”.  На участниците в събитията ще бъдат раздадени тестета с инфо-карти изработени по проекта за достигане на по-високо ниво на информираност и обществена ангажираност към проблемите с агресията сред младежите, както и начините за превенция и преодоляването й. 

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“

 Основната цел на проекта е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

Целта е в края на проекта участниците да придобият умения за ограничаване и превенция на агресията сред младежите, да бъдат подпомогнати в изграждането на умения за социално отговорно поведение и справяне във враждебна или рискова среда на младите хора.

Заповядайте на откриването на дискусионния форум на 14 октомври от 09.00 часа в зала 2 на хотел „Рига“ и на концерт от 19.00 часа на откритото пространство пред общината.

Очакваме Ви!

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“    

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта.

Идентификационен номер на договора:25-00-32/19.07.2022