С концерт на популярни младежки изпълнители, дискусионен форум и обучение в Русе завършиха финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“  

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“    

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.

Идентификационен номер на договора:25-00-32/19.07. 2022г.

С дискусионен форум в Русе започнаха проявите от тридневния Младежки фестивал по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ на неправителствената организация „Дунавски инициативи за обединени региони“. Събитието се проведе на 14 октомври в конферентна зала 2 на русенския хотел „Рига“, а в него участваха 90 младежи на възраст между 15 и 29 години. На него младежите в свободната дискусия и в неформална обстановка споделиха различни ситуации, проблеми, с които са се сблъсквали и чрез дебат и обсъждане потърсиха най-добрия начин за справяне с агресията и ограничаване проявите на насилие. Модератор на проявата бе Наташка Петкова, лекар с дългогодишна практика при работа с проблеми деца. Вечерта на централния площад в Русе пред откритото пространство се проведе концерт на популярните младежки изпълнители Момчето, Тариката  и Шунака. Близо 1000 младежи приветстваха популярните изпълнители, които изпратиха своите послания срещу агресията. Дейностите от Младежкия фестивал продължиха на 15 и 16 октомври с участието на 90 младежи в  3 учебни семинара на тема „Бъди активен, а не агресивен“. Целта на обучението бе младите хора да бъдат запознати с проблемите на агресивното поведение и насърчаване на мерки за превенция и лечение на този проблем. Обучителните семинари бяха водени от трима лектори с опит в работата с младежи и хора със зависимости и проблемно поведение – Малин Маринов, Дияна Нинкова и Анушка Каменова. Те разиграха специално подбрани случки и участваха в подготвени за целта казуси. Тридневният фестивал завърши с провеждане на тест по умения за справяне с критична ситуация. На участниците в събитията бяха раздадени тестета с инфо-карти и информационни брошури, изработени по проекта за достигане на по-високо ниво на информираност и обществена ангажираност към проблемите с агресията сред младежите, както и начините за превенция и преодоляването й. 

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ се финансира Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта и се изпълнява  от Сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони. Основната му цел е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

Целта е в края на проекта участниците да придобият умения за ограничаване и превенция на агресията сред младежите, да бъдат подпомогнати в изграждането на умения за социално отговорно поведение и справяне във враждебна или рискова среда на младите хора.

Този материал е създаден в рамките на Проект „Бъди активен, а не агресивен“ с №НПИМД -TO2-O-034/2022. Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.