В Русе приключиха дейностите по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ на Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“ изпълнява проект „Бъди активен, а не агресивен“ в периода 15.07.2022г.-31.10.2022г.  с идентификационен № на договора 25-00-32/19.07.2022.

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.

В Русе приключиха дейностите по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ на Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“

С концерт, дискусионен форум и обучение в Русе завършиха финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“. Събитията се проведоха на 14, 15 и 16 октомври в конферентна зала 2 на русенския хотел „Рига“ и на централния площад в Русе. В дискусионния форум на 14-ти октомври, воден от опитния медиатор Наташа Петкова, взеха участие 90 младежи на възраст между 15 и 29 години. В свободната дискусия и в неформална обстановка младежите споделиха различни ситуации, проблеми, с които са се сблъсквали и чрез дебат и обсъждане се опитаха да открият най-добрия начин за справяне с агресията и ограничаване проявите на насилие. Вечерта на централния площад в Русе пред откритото пространство на централния площад се проведе концерт на популярните младежки изпълнители Момчето, Тариката и Шунака от 18.00 часа. Събитията продължиха на 15 и 16 октомври с провеждане на 3 учебни семинара на тема „Бъди активен, а не агресивен“. Целта бе младите хора да бъдат запознати с проблемите на агресивното поведение и насърчаване на мерки за превенция и лечение на този проблем. Обучителните семинари бяха водени от трима лектори – Анушка Каменов, Малин Маринов и Дияна Нинкова, с опит в работата с младежи и хора със зависимости и проблемно поведение.

С реализирането на плануваните дейности, сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони“ постигна основната цел на проекта „Бъди активен, а не агресивен“ и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.

→ Проведена бе встъпителна пресконференция с цел популяризиране на Проект „Бъди активен, а не агресивен“ и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.  В нея участие взеха 30 човека представители на пряката и непряката целева група, медии и местни организации.

→ Разработихме и разпространихме печатни информационни материали за формите на агресия сред младите хора;

→ Организирахме интензивна информационна кампания чрез социалните медии, мрежи и платформи за разпространение на позитивни послания и информация, с цел подпомагане на процеса по ограничаване и преодоляване на формите на агресия и насилие сред младежта. Включени бяха две популярни лица сред младежите, а именно Даниел Каменов и Меги Кикова.

→ Осъществихме спортни събития с мото „Бъди активен, а не агресивен“ като алтернативен метод за справяне и ограничаване на агресията сред младежите. Включиха се 100 младежи на възраст между 15 и 29 год., където взеха участие в шест спортни игри: Футбол; Волейбол; Баскетбол; Бадминтон; Джитбол; Маратонно бягане. По време на игрите раздадохме тестета с инфо-карти за достигане на по-високо ниво на информираност и обществена ангажираност към проблемите с агресията сред младежите, както и начините за превенция и преодоляването й.

→ Подготвихме и проведохме тридневен ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ  в гр. Русе, със следните дейности:

→ Еднодневен Дискусионен форум в който 90 младежи от пряката целева група участваха в дебат на тема „Как да овладяваме агресията“, разделени по възрастови групи и ръководени от медиатор. За целта подготвихме материали и организирахме цялостното събитие.

→ Концерт-Хепънинг с участието на млади артисти, познати на младежката публика с цел стимулиране и провокиране на позитивна нагласа, добронамереност, толерантност и съпричастност у младите хора и ограничаване на агресивните взаимоотношения и реакции. За целта подготвихме цялостното събитие.

→ Двудневни Обучителни семинари с 90 младежи от пряката целева група, насочени към изграждане на умения за разпознаване на проявите на агресия и насилие, начините за справяне и преодоляване на конфликтните ситуации, възможности за реакция на агресивното поведение.

За целта разработихме учебна програма „Бъди активен, а не агресивен“ и раздадохме обучителни материали на младежите в пряката целева група, включващи темите: „Вербална и невербална агресия“, „Агресията в училище“, „Агресията навън“ и „Агресията онлайн“. По време на обученията всеки участник получи тесте с инфо-карти за онагледяване и подпомагане на образователния процес.

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“, се надява, че с изпълнението на заложените дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ ще бъдат оставени базови знания и умения за борба с агресията и след приключването му и затова се ангажира със следните дейности:

– да продължи да поддържа интернет страницата на проекта следващите, поне 2 години след приключването му.

– да предостави тестета инфо-карти на образователни и обучителни организации на територията на град Русе, както и на населени места в областта.

– да използва, разработената обучителна програма и в други бъдещи инициативи на сдружението за популяризиране на проявите на агресия и ограничаването им сред младежите.

До края на месеца предстои публикуването на двата видеоклипа, изработени по проекта, както и излъчването на послания, свързани с борбата с агресията, от двама инфлуенсъри. Продължава и публикуването на интернет банери в различните сайтове и социалните мрежи, както и предоставяне на тестета инфо-карти на образователни и обучителни организации на територията на град Русе и на населени места в областта.

Пряката целева група на Проект „Бъди активен, а не агресивен“ включва 90 младежи на възраст между 15 и 29-годишна възраст, живеещи на територията на град София, в т.ч. 10 % младежи в неравностойно положение.

Основната цел на проект „Бъди активен, а не агресивен“  е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

За повече информация посетете сайта на проекта https://active-not-aggressive.bg/

Този материал е създаден в рамките на Проект „Бъди активен, а не агресивен“ с №НПИМД -TO2-O-034/2022. Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.