Категория: Новини

Спортът и физическата активност като възможност в борбата срещу насилието, социалното приобщаване и интеграцията

Спортът и физическата активност могат да бъдат изключително ценни в контекста на борбата срещу насилието, социалното приобщаване и интеграцията. Спортните дейности дават възможност на […]

Изпълнихме Проект „Бъди активен, а не агресивен“, изграждайки умения за социално отговорно поведение у младите хора да се справят във враждебна или рискова среда, което беше основната цел на проекта.

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“ изпълни Проект „Бъди активен, а не агресивен“ с идентификационен № на договора 25-00-32/19.07.202 Период на изпълнение: 15.07.2022 г. […]

В Русе приключиха дейностите по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ на Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“ изпълнява проект „Бъди активен, а не агресивен“ в периода 15.07.2022г.-31.10.2022г.  с идентификационен № на договора 25-00-32/19.07.2022. Проектът „Бъди […]

С концерт на популярни младежки изпълнители, дискусионен форум и обучение в Русе завършиха финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“  

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“     Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за […]

В Русе започват финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ с идентификационен № на договора 25-00-32/19.07.2022, изпълняван от Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“.

Пряката целева група на проекта включва 90 младежи на възраст между 15 и 29 години Основната цел на проект „Бъди активен, а не агресивен“ […]

С концерт, дискусионен форум и обучение в Русе започват финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ 

Дискусионен форум в Русе открива финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ на неправителствената организация „Дунавски инициативи за обединени региони“. Събитието ще […]

В Русе повече от 100 младежи се включиха в състезания по шест вида спорт, организирани по проекта „Бъди активен, а не агресивен“

В Русе повече от 100 младежи на възраст от 15 до 29 години участваха в спортни игри по шест вида спорт. Надпреварата се проведе […]

По проекта „Бъди активен, а не агресивен“ в гр. Русе, започват спортни игри по шест вида спорт 

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона […]

В Русе започва изпълнението на проект за изграждане на умения от младите хора за справяне във враждебна среда, чрез създаване на навици за здравословен начин на живот като модел за превенция на агресията

В Русе започна кампанията по представяне на обществеността на проекта „Бъди активен, а не агресивен“, който се финансира Национална програма за изпълнение на младежки […]